กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ศปก.ตชด.ภาค 1 ประจำวันที่ 18 ต.ค.59

เมื่อ 18 ต.ค.59 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ เมธานุชิต  รอง ผบก.ฯ/ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม, พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง,พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา,พ.ต.อ.สิงหนาท รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ์ รอง ผกก.ฝอ.ฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ศปก.ตชด.ภาค 1 และติดตาม/รายงานความคืบหน้า การเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า"  21 ต.ค.59

 

ศปก.ตชด.ภาค 1 ประจำวันที่ 15 ต.ค.59

เมื่อ 151000 ต.ค.59 พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร   รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๑/ประธาน พร้อมด้วย  พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ์,พ.ต.ท.หญิง นริศรา พลีธัญญวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.ฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ศปก.ตชด.ภาค 1 และติดตาม/รายงานความคืบหน้า การเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า"  21 ต.ค.59

 

ศปก.ตชด.ภาค 1 ประจำวันที่ 13 ต.ค.59

เมื่อ 13 ต.ค.59 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร   รรท.ผบก./ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ เมธานุชิต, พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง,พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา,พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก., พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.,พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ์,พ.ต.ท.หญิง นริศรา พลีธัญญวงศ์ รอง ผกก.ฝอ. และส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชุม ศปก.ตชด.ภาค 1 ประจำวัน

  

ศปก.ตชด.ภาค 1 ประจำวันที่ 14 ต.ค.59

วันนี้ 14 ต.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร   รรท.ผบก.ฯ ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม, พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง,พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.ฯ,พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ์,พ.ต.ท.หญิง นริศรา พลีธัญญวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.ฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ศปก.ตชด.ภาค 1 ประจำวัน เน้นกำชับทุกส่วนสรุปความคืบหน้าการเตรียมการที่รับผิดชอบ การจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า" วันที่ 21 ต.ค.59

  

ศปก.ตชด.ภาค 1 ประจำวันที่ 12 ต.ค.59

วันนี้ 12 ต.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร  รรท.ผบก./ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ เมธานุชิต, พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม,พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง,พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา,พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.,พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ์,พ.ต.ท.หญิง นริศรา พลีธัญญวงศ์ รอง ผกก.ฝอ. และส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชุม ศปก.ตชด.ภาค 1 ประจำวัน สั่งการการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า"/ร.ต.ท.ประวัติ

  

สรุปข้อสั่งการประจำวัน : >>DOWNLOAD<<