กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ บก.ตชด.ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา

ดาวน์โหลดแผนสร้างความโปร่งใสฯ บก.ตชด.ภาค ๑ ปี 2560