กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒

 

ประกาศผลสอบ>>ดาวน์โหลด<<

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารแนบ : >>ดาวน์โหลด<<

งานธุรการกำลังพล

รายละเอียด

งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ (ธกส.)

ระเบียบวาระการประชุมบริหาร บก.ตชด.ภาค ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.