กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กองร้อย ฝอ.ฯ

ผังสายการบังคับบัญชา

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ สถาบันการแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ มารับการบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ จากข้าราชการตำรวจ กองบังการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ 

ยอดบริจาค ๔๑  ราย จำนวน โลหิตที่ได้รับการบริจาค จำนวน  ๑๕,๕๕๐ ซีซี