12/17 2014

นโยบายการปฏิบัติงาน

นโยบายการปฏิบัติงาน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

--------------------

                                                                                        พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล

                                                                                             ผบช.ตชด.