กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

นโยบายการปฏิบัติงาน

นโยบายการปฏิบัติงาน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

--------------------

  • พิทักษ์ เทิดทูน สถาบัน
  • เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงแนวชายแดนและชุมชนหมู่บ้าน
  • สานสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน

                                                                                        พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล

                                                                                             ผบช.ตชด.