ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗หรือส่งออนไลน์ได้ที่ Facebook กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ https://www.facebook.com/fanpagebpp1 เอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม Download

Read More