จิตอาสา

จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๔/๖๒ มอบหมายให้ ร.ต.ท.นเรศ ผิวผุด

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ และข้าราชการ ตร.จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานวัดหว่านบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในวันจักรี (๖ เม.ย.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

จิตอาสาพาศึกษาดูงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรเเม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาจำนวน ๕๑ นาย ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรเเม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๑

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.ท.หญิง

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑

Read More