ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗หรือส่งออนไลน์ได้ที่ Facebook กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ https://www.facebook.com/fanpagebpp1 เอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม Download

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๓

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ และ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต. จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด. ภาค ๑ เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สโมสรรักสามัคคี บก.ตชด.ภาค

Read More
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๒

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล ให้โอวาท และรับฟังบรรยายสรุป ณ กก.ตชด.๑๒ ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว โดยมี พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.๑๒

Read More
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทาน กก.ตชด.๑๒

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ณ ฉก.ตชด.๒ บ้านหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.ตาพระยา สระแก้ว โดยมี พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ฯ/ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค

Read More
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๓

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ กองร้อย ตชด.๑๓๔ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. บก.ตชด.ภาค ๑ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ๖ หน่วยงาน โดยมีผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าสายงาน และรอง สว.ฯ ผู้แทน อบต.คลองห้าและ ผอ.โรงเรียนฯ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานเหรียญกาชาด

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อม จนท.มว.พท.ฯ เดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๒

เมื่อวันที่ ๐๓๐๙๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก สทส. รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นผู้แทน รรท.ผบช.ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ , พ.ต.อ.รัฐชยุตม์

Read More