12/22 2017

♦♦♦ ผบก.ตชด.ภาค.๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศอนฯ. ♦♦♦ (4)

มื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.พงศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค.๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศอนฯ. ได้แนะนำเกี่ยวกับการเกษตรและดูแลนักเรียน ศอน. ให้อยู่ในระเบียบวินัย จนถืง เวลา ๑๐.๓๐ น. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦