Author: Admin

จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ และข้าราชการ ตร.จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานวัดหว่านบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในวันจักรี (๖ เม.ย.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

จิตอาสาพาศึกษาดูงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรเเม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาจำนวน ๕๑ นาย ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรเเม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๑

Read More
จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗หรือส่งออนไลน์ได้ที่ Facebook กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ https://www.facebook.com/fanpagebpp1 เอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม Download

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๓

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ และ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑

Read More