กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส ฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อคคี่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลิตี้ล่าง
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ปางสนุก

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา