ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพระบบ Zoom และ Google Meet

เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพระบบ Zoom และ Google Meet