ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.ท.ยุทรนา ราชจันทร์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ และ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สุกัญญานี แย้มทรัพย์ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (กร.) เข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬาและเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด.ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ