ข่าว

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๓ และเข้าพบ ผบ.พล.ร.๙ และตรวจเยี่ยมกำลังพล

เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๖๗
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.รรท.รอง
ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาราชการ ณ พื้นที่ กก.ตชด.๑๓
ตรวจเยี่ยมกำลังพลฟังบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานต่างๆ ติดตาม โครงการ ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ต่อจากนั้นได้เดินทาง เข้าพบ ผบ.พล.ร. ๙ รับฟังบรรยายและติดตามสถานการณ์ชายแดน การปฏิบัติงานยังกองกำลังสุรสีห์ ณ พล.ร.๙