ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

บก.ตชด.ภาค ๑ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ๖ หน่วยงาน โดยมีผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าสายงาน และรอง สว.ฯ ผู้แทน อบต.คลองห้าและ ผอ.โรงเรียนฯ เข้าร่วมพิธี พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้มอบนโยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พร้อมสอบถามปัญหาในการร่วมปฏิบัติงาน