ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๓

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ และ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ให้การต้อนรับ และ ต่อมาได้เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ และเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ตร.