ข่าว

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๒

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล ให้โอวาท และรับฟังบรรยายสรุป ณ กก.ตชด.๑๒ ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว โดยมี พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.๑๒ ,พ.ต.ท.ณัฐฐา ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.๑๒ ,พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รอง ผกก.ตชด.๑๒ ,ผบ.ร้อยฯ และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กก.ตชด.๑๒ ให้การต้อนรับ