ข่าว

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๑๓

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ กองร้อย ตชด.๑๓๔ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ และ พ.ต.ท.อรรถพล แพสะอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ได้กำชับการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร. ต่อมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจร่วมน้ำเกิ๊ก ต่อมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ จุดตรวจช่องด่านพระเจดีย์สามองค์ ต่อมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ ฐานปฏิบัติการช่องทางสามัคคี ต่อมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้ทำการให้โอวาทและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการพระราชดำริจากครู ตชด. พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ และต่อมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ รร.ตชด.สุนทรเวช ได้ทำการให้โอวาทและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการพระราชดำริจากครู ตชด. พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ