ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๒

เมื่อวันที่ ๐๓๐๙๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก สทส. รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นผู้แทน รรท.ผบช.ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ , พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ , พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๑๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน โครงการสร้าง ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ รร.ตชด.ประชารัฐบำรุง ๑ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารหน่วยงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดอาคารเรียน และร่วมพิธีมอบอาคารเรียนฯ พิธีมอบที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน ๕ หลัง พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านเด็กนักเรียน จำนวน ๕ หลัง เยี่ยมชมอาคารเรียน  มี พ.ต.ท.ณัฐฐา ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.๑๒ , พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รอง ผกก.ตชด.๑๒ , พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู รอง ผกก.ตชด.๑๒ , คณะผู้บังคับบัญชา ครูใหญ่ รร.ตชด.ประชารัฐบำรุง ๑ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ