จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก.(แบบแฝด) บก.ตชด.ภาค ๑

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก.(แปปแฝด) บก.ตชด.ภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร https://drive.google.com/file/d/1EsGMwgD8LkoqxoRKB-42jxNyA4t31ThR/view?usp=sharing