จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

   เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

   พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน ๒๕ นาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามบ้านเรา บก.ตชด.ภาค ๑ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บก.ตชด.ภาค ๑