จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ จำนวน ๑๑ นาย หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จำนวน ๓๐ คน ประชาชนจำนวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๑ คนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมพระธาตุคลองสี่ ต.คลองสี่่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี