จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๔/๖๒ มอบหมายให้ ร.ต.ท.นเรศ ผิวผุด รอง สว.(ป) ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๑๕ นาย คณะครูรร.วัดตะวันเรือง ๑๐ คน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ และประชาชน ๑๐ คน รวม ๓๕ คน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี