จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พ.ต.อ.นรินทร์ คำเเก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง พรพรรณ์ ทองหอม รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ รหัส 3B-041 พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๓๐ นาย เจ้าหน้าที่ชลประทาน ๒๐ นาย ข้าราชตำรวจ ภ.จว.นครนายก ๙๐ นาย ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์” เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะหรือการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมี พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช รอง ผบก.ภ.จว.นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จว.นครนายก