จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ และข้าราชการ ตร.จิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานวัดหว่านบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลฯเนื่องในวันจักรี (๖ เม.ย.) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๒๐ คน – ตำรวจ สภ.คลองห้า จำนวน ๒๐ คน – เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า อ.คลองหลวง จำนวน ๑๕ คน – เจ้าหน้าที่ อบต. คลองหกพร้อมประชาชนจิตอาสาคลองหก จำนวน ๒๕๐ คน – ทหารจิตอาสา จำนวน ๒๐ คน – นายอำเภอคลองหลวงพร้อมข้าราชการอำเภอ ๕๐ คน – รวม ๓๗๕ คน ณ วัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี