จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานและฟังธรรมพร้อมปฎิบัติธรรม โดยการทำความสะอาดสถานที่บริเวณวัดและฟังธรรมพร้อมปฎิบัติธรรม โดยมี พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประทานในพิธี ณ วัดทุ่งลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี