จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ รหัส ๔A-๑๕๕

มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี