จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.ท.หญิง สุดเเสน เเดงดี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) และประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๕๔ นาย และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอ คลองหลวง จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๔ คน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิตฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (๕ ธ.ค.) โดยบริจาคโลหิตได้ จำนวน ๕๖ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙,๖๐๐ มิลลิลิตร โดยมี ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรรักสามัคคี บก.ตชด.ภาค ๑