จิตอาสา

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม รอง ผบช.ตชด. , พ.ต.อ.นรินทร์  คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ , พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ เเละหน่วยงานราชการสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีการ เก็บเศษขยะ กวาดใบไม้ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๓๐ นาย , หน่วยงานราชการสำนักงานเขตพญาไท จำนวน ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน ณ สนามฟุตบอลเเฟลตตำรวจ(ซอยลือชา) ถ.พหลโยธิน เเขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ