ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังอเนกประสงค์สำหรับเก็บอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการช่างสนาม และชุดปฏิบัติการควบคุมฝูงชน บก.ตชด.ภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศผู้ชนะ

Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังอเนกประสงค์สำหรับเก็บอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการช่างสนาม และชุดปฏิบัติการควบคุมฝูงชน บก.ตชด.ภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ภายในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) part1.rar เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) part2.rar ราคากลางงานจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

Read more