พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด. ๑ เดินทางไปร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ,

Read more

พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางไปโรงเรียนวัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นประธานพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมี นางช่อมาลัย คงศิริ

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย.ตชด.๑๓๕ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและบำรุงขวัญ รร.ตชด.บ้านเรดาร์

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและบำรุงขวัญ รร.ตชด.บ้านเรดาร์ อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ ,พ.ต.ท.ณรงค์

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและบำรุงขวัญกำลังพล รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปัญจพล คุ้มภัย ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและบำรุงขวัญกำลังพล รร.ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี โดยมี

Read more

รับมอบทุนการศึกษาให้กับ รร.ตชด.ในสังกัด

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๒๕ พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง.ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นตัวแทน ผบก.ตชด.ภาค ๑ เพื่อรับมอบทุนการศึกษาให้กับ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๑๑ จาก นปอ.๖๔ ที่ รร.เคพีแกร์นด จันทบุรี

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมข้าราชการในสังกัดได้กระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more