กิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๔ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา, พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันท์ทกุล,พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย,พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค.๑ พร้อม จนท.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๔๐ นาย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทำการปล่อยปลาจำนวน

Read more

กิจกรรมโครงการจิตอาสา “บ้านจากใจ จิตอาสา”เพื่อผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค.๑, พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค.๑พ.ต.ต.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑(จอส.) พร้อม จนท.ส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“บ้านจากใจ จิตอาสา”เพื่อผู้ยากไร้

Read more

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้ชี้แจงภารกิจในการไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาแก่ ข้าราชตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๕๐ นาย นำกำลังโดย

Read more

กิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา  ฝอ.ตชด.ภาค ๑. รวม

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.นรินทร์  คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ ดีนุ่ม รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑

Read more

กิจกรรมจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๑

เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๔ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๒๕ นาย และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่หกพร้อมคณะ ๔ คน

Read more

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันคล้ายวันสถปนา บช.ตชด.

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันคล้ายวันสถปนา บช.ตชด. ได้ทำการปลูกต้นกล้วย มะพร้าว รวม จำนวน ๕๐ ต้น

Read more