ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ กก.ตชด.๑๓

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ,พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ได้เดินทางพร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ( นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๗๕

Read more

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลัย

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ได้เดินทางร่วมพิธีวางพวงมาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อ.มะขาม จว.จันทบุรี

Read more

พิธีการบำเพ็ญกุศุลทักษิณานุปทานครบรอบ ๖ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ , พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.พรหมวุุฒิ

Read more

มอบสิ่งของอาหารแห้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมตรวจเยี่ยมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของ กก.ตชด.๑๓

Read more

ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพล

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.กัญชล อินทราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลัง กำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ ปทุมธานี

Read more

จิตอาสาภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๔๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.ท.สัมฤทธิ์

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังพลชุดจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบอาหารแห้งให้กำลังพลชุดจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ชุมชนบ้านบางไก่เถื่อน

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด. ๑ เดินทางไปร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ,

Read more

พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางไปโรงเรียนวัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นประธานพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมี นางช่อมาลัย คงศิริ

Read more