พิธีอ่านสาร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ทำพิธีอ่านสารจาก พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน