พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๙ “ละอ่อน จ๊างศึก เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.เป็นประธาน