กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมกับ กำนัน ต.คลองห้าพร้อมคณะ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑-๑๖ พร้อมคณะ, อบต.คลองห้า, อำเภอคลองหลวง, แม่บ้าน, ผู้เข้ารับการฟื้นฟู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมีการ เก็บเศษใบไม้เศษขยะ ล้างทำความสะอาดพื้น ตัดหญ้า เป็นต้น
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ขตร. ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๙ นาย อำเภอคลองหลวง จำนวน ๒๐ คน, กำนัน ต.คลองห้าพร้อมคณะ จำนวน ๑๐ คน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑-๑๖ พร้อมคณะ จำนวน ๓๕ คน, อบต.คลองห้า จำนวน ๑๗ คน, แม่บ้านจำนวน ๖ คน, ผู้เข้ารับการฟื้นฟู จำนวน ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๘ คน ณ บก.ตชด.ภาค ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี