กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ว่าที่ พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ นาสินพร้อม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (จอส.) พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ รวม ๑๐ ร่วมกับ อำเภอคลองหลวง,รพ.สต.คลองห้า,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖, พร้อม คณะ, กำนันพร้อมคณะ,ผู้รับการฟื้นฟู่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา มีการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดใบไม้ขนย้ายอิฐ ปรับปรุงแปลงผัก ตัดหญ้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ขตร. ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน ๑๒ นาย ข้าราชการอื่น จำนวน ๔๐ คน ประชาชนผู้มาฟื้นฟู จำนวน ๕๐ คน รวม ๑๐๒ คน ณ บก.ตชด.ภาค ๑ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี