ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ กก.ตชด.๑๓


เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ,พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ได้เดินทางพร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ( นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๗๕ ) มาศึกษาดูงานและตรวจภูมิประเทศ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายที่ ๑๑ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ได้รับฟังบรรยายสรุป ประวัติหน่วย ที่ตั้งและการวางกำลัง สถานการณ์ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิด และได้เปิดศูนย์ผลิตตะไคร้หอมไล่ยุง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑