ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ กก.ตชด.๑๓

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ,พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ได้เดินทางพร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ( นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๗๕

Read more