พิธีการบำเพ็ญกุศุลทักษิณานุปทานครบรอบ ๖ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ , พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.พรหมวุุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศุลทักษิณานุปทานครบรอบ ๖ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร