พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด. ๑ เดินทางไปร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ, รองเจ้าอาวาทวัดหว่านบุญ, ผู้ใหญ่บ้าน และคณะครู
ร่วมมอบและทำพิธีปิดโครงฯ ในภาคเรียนที่๑/๒๕๖๕