พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางไปโรงเรียนวัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นประธานพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมี นางช่อมาลัย คงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ, วิทยากรครูตำรวจ D.A.R.E.ฉายสื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน” นักเรียนชั้น ป.๕ รับประกาศนียบัตรจากประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ รวม ๒๘ คน