พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด. ๑ เดินทางไปร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ,

Read more

พิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางไปโรงเรียนวัดตะวันเรือง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นประธานพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมี นางช่อมาลัย คงศิริ

Read more

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจิตอาสา ทม.คูคต อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำข้าราชการตำรวจ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจิตอาสา บก.ตชด.ภาค

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล

Read more

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย.ตชด.๑๓๕ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

Read more