ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมตรวจการสาธิตการฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้ร่วมตรวจการสาธิตการฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง

Read more

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องด้วยคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณ สโมสรรักสามัคคี มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ ราย ได้โลหิต

Read more

กิจกรรมจิตอาสาตระเวนปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางร่วมโครงการ จิตอาสา ตระเวนปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ ณ กองร้อย ตชด.๑๓๗ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี

Read more