รับมอบทุนการศึกษาให้กับ รร.ตชด.ในสังกัด

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๒๕ พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง.ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นตัวแทน ผบก.ตชด.ภาค ๑ เพื่อรับมอบทุนการศึกษาให้กับ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๑๑ จาก นปอ.๖๔ ที่ รร.เคพีแกร์นด จันทบุรี