พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.วชิระ พานิชการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.มงคล วิลัยเกษม ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมข้าราชการในสังกัดได้กระทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร บก.ตชด.ภาค ๑