ติดตามหน่วยตัวแทน บช.ตชด.ประกวดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ และ พ.ต.ต.ธีรพงษ์ จันทร์คุ้ม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑(กร.) ได้ไปติดตามหน่วยตัวแทน บช.ตชด.ประกวดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ กก.ตชด.๑๒ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนอกหน่วยทหารหรือตำรวจ) ณ รร.มัธยมพระราชทานนายาว(บ้านนางาม) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมการรองรับการตรวจติดตามประเมินผลของ คณะตรวจกองทัพไทย(ศปร.)