งานวันสถาปนา บก.ตชด.ภาค ๑ ครบรอบปีที่ ๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕ บก.ตชด.ภาค ๑ ได้จัดกิจกรรมในงานวันสถาปนา บก.ตชด.ภาค ๑ ครบรอบปีที่ ๖๐
โดยท่าน พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เป็นประธานในพิธีและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมหน้าเสาธง (อ่านประวัติการจัดตั้งหน่วย) , พิธีสักการะพระพุทธกาญจนจันทร์อินทร์ , ศาลพระภูมิ , ศาลตายาย , รูปเคารพ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ,
พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ , พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ที่ล่วงลับไปแล้ว , การแข่งขันกีฬาพูล ,
กีฬาฟุตบอล และพิธีมอบรางวัล โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ , พ.ต.อ.นรินทร์ คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑
พร้อมด้วย ผกก. , รอง ผกก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.ฯ เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ดังภาพประกอบ

  • สรุปผลการแข่งขันกีฬาพูล ๑๕ ลูก (ประเภทคู่ทั่วไป)
    • ชนะเลิศ กร.
    • รองชนะเลิศ กบ.
    • อันดับที่ ๓ ผงป. และ นกว. + ทส.
  • สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล ปทุมทิพย์ A ชนะ ปทุมทิพย์ B ( ๕ : ๓ )