ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ตชด.เขาปลาน้อย

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์วิบาก ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ตชด.เขาปลาน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้มอบสิ่งของเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แนวทางในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน